Защо ВСУ
Бакалавър
и магистър
Магистър
Доктор
 

гр. Варна 9007, к.к. "Чайка", ул. "Янко Славчев" 84, тел. 052 355 106, email: priem@vfu.bg

Кандидатстудентски прием 2017-18

Начало > Магистър > Специалности > Съдебни пожаро-технически експертизи

Език на преподаване: български

 

Образователно-квалификационна степен и професионална квалификация: 
магистър по съдебни пожаро-технически експертизи

 

Форма и продължителност на обучението: редовна, задочна
– 3 семестъра – за бакалаври и магистри от професионални направления „Общо инженерство” и “Национална сигурност” (профили “Защита от аварии и бедствия” и “Пожарна и аварийна безопасност”)