Защо ВСУ
Доктор
 

гр. Варна 9007, к.к. "Чайка", ул. "Янко Славчев" 84, тел. 052 355 106, email: priem@vfu.bg

Кандидатстудентски прием

Изпитни сесии

Участници

Всеки кандидат може да положи кандидатстудентски изпит във всяка от обявените сесии, като в съответното класиране ще участва с най-високия постигнат резултат.


Изисквания за участие

 • Регистрация за участие;
 • Спазване на посочените срокове;
 • Заплатена такса за участие;

Регистрация

След заплащане на кандидатстудентската такса, кандидат-студентът се регистрира за участие в кандидатстудентски изпит:

 • Чрез формата за записване за участие в кандидатстудентски изпит по-долу;
 • Чрез Националния телефонен номер за кандидатстудентска информация – 052-355-106;
 • В Центъра за кандидатстудентски прием в сградата на ВСУ;
 • Чрез Националните координатори на ВСУ в страната.

Начало на всички кандидатстудентски изпити - 9:00 часа


Заплащане на такса за участие


Таксата се внася във ВСУ при подаване на документите или се превежда с платежно нареждане по сметка:
ТБ „Централна кооперативна банка“ АД
BIC: CECBBGSF
IBAN код: BG20CECB979010A3494100
Изрично в платежния документ се изписват: "Изпит по ..." и трите имена на кандидат-студента.

Забележка: Кандидатстудентските изпити, провеждани чрез Националните координатори се провеждат по допълнително обявен график.


Кандидат-студентите се регистрират за участие в присъствен кандидатстудентски изпит не по-късно от 7 дни преди датата на изпита.

Предстоящи дати

Тест за специалност "Право"

 • 5 Декември 2023 г.
 • 16 Януари 2024 г.
 • 6 Февруари 2024 г.
 • 12 Март 2024 г.
 • 9 Април 2024 г.
 • 14 Май 2024 г.
 • 11 Юни 2024 г.
 • 16 Юли 2024 г.
 • 20 Август 2024 г.
 • 10 Септември 2024 г.


Чужд език

 • 5 Декември 2023 г.
 • 16 Януари 2024 г.
 • 6 Февруари 2024 г.
 • 12 Март 2024 г.
 • 9 Април 2024 г.
 • 11 Юни 2024 г.
 • 16 Юли 2024 г.
 • 20 Август 2024 г.
 • 10 Септември 2024 г.


Тест по информатика

 • 5 Декември 2023 г.
 • 16 Януари 2024 г.
 • 6 Февруари 2024 г.
 • 12 Март 2024 г.
 • 9 Април 2024 г.
 • 11 Юни 2024 г.
 • 16 Юли 2024 г.
 • 20 Август 2024 г.
 • 10 Септември 2024 г.


Общ технически / Природонаучен тест

 • 5 Декември 2023 г.
 • 16 Януари 2024 г.
 • 6 Февруари 2024 г.
 • 12 Март 2024 г.
 • 9 Април 2024 г.
 • 11 Юни 2024 г.
 • 16 Юли 2024 г.
 • 20 Август 2024 г.
 • 10 Септември 2024 г.


Математика

 • 5 Декември 2023 г.
 • 16 Януари 2024 г.
 • 6 Февруари 2024 г.
 • 12 Март 2024 г.
 • 9 Април 2024 г.
 • 11 Юни 2024 г.
 • 16 Юли 2024 г.
 • 20 Август 2024 г.
 • 10 Септември 2024 г.


Есе на общественозначима тема

 • 5 Декември 2023 г.
 • 16 Януари 2024 г.
 • 6 Февруари 2024 г.
 • 12 Март 2024 г.
 • 9 Април 2024 г.
 • 11 Юни 2024 г.
 • 16 Юли 2024 г.
 • 20 Август 2024 г.
 • 10 Септември 2024 г.


Рисуване – перспектива на обемни и плоскостни елементи - за спец. "Архитектура"

 • 6 Декември 2023 г.
 • 17 Януари 2024 г.
 • 7 Февруари 2024 г.
 • 13 Март 2024 г.
 • 10 Април 2024 г.
 • 12 Юни 2024 г.
 • 17 Юли 2024 г.
 • 21 Август 2024 г.
 • 11 Септември 2024 г.


Рисуване – цветна композиция - за спец. "Архитектура"

 • 7 Декември 2023 г.
 • 18 Януари 2024 г.
 • 8 Февруари 2024 г.
 • 14 Март 2024 г.
 • 11 Април 2024 г.
 • 13 Юни 2024 г.
 • 18 Юли 2024 г.
 • 22 Август 2024 г.
 • 12 Септември 2024 г.


Рисуване - обемно-пространствена композиция - за спец. "Архитектура"

 • 8 Декември 2023 г.
 • 19 Януари 2024 г.
 • 9 Февруари 2024 г.
 • 15 Март 2024 г.
 • 12 Април 2024 г.
 • 15 Юни 2024 г.
 • 19 Юли 2024 г.
 • 23 Август 2024 г.
 • 13 Септември 2024 г.


Портфолио за спец. "Интериорен/графичен дизайн"

 • 5 Декември 2023 г.
 • 16 Януари 2024 г.
 • 6 Февруари 2024 г.
 • 12 Март 2024 г.
 • 9 Април 2024 г.
 • 11 Юни 2024 г.
 • 16 Юли 2024 г.
 • 20 Август 2024 г.
 • 10 Септември 2024 г.


Събеседване за спец. "Моден дизайн"

 • 5 Декември 2023 г.
 • 16 Януари 2024 г.
 • 6 Февруари 2024 г.
 • 12 Март 2024 г.
 • 9 Април 2024 г.
 • 11 Юни 2024 г.
 • 16 Юли 2024 г.
 • 20 Август 2024 г.
 • 10 Септември 2024 г.


Практически изпит и събеседване за спец. "Хореография"

 • 5 Декември 2023 г.
 • 16 Януари 2024 г.
 • 6 Февруари 2024 г.
 • 12 Март 2024 г.
 • 9 Април 2024 г.
 • 11 Юни 2024 г.
 • 16 Юли 2024 г.
 • 20 Август 2024 г.
 • 10 Септември 2024 г.


Регистрация за кандидатстудентски изпит


* Моля, погледнете месеците, в които се провежда избраният от вас изпит в дадената информация за него по-горе!

** За да се запишите за изпит трябва да сте заплатили такса за участие. Погледнете секция "Заплащане на такса за участие" по-горе!

Въведете собствено име
Въведете фамилно име
Въведете ЕГН
Въведете правилен email
Въведете телефон за
контакти
Изберете курс
Изберете месец за изпит