Защо ВСУ
Доктор
 

гр. Варна 9007, к.к. "Чайка", ул. "Янко Славчев" 84, тел. 052 355 106, email: priem@vfu.bg

Кандидатстудентски прием

Начало > Бакалавър и магистър > Приемни изпити
Приемни изпити

Електронните кандидатстудентски изпити за учебната 2024/2025 година ще се провеждат чрез интернет-базирани електронни платформи на ВСУ (неприсъствено).


Участници

Всеки кандидат може да положи кандидатстудентски изпит във всяка от обявените сесии, като в съответното класиране ще участва с най-високия постигнат резултат.


Изисквания за участие

 • Регистрация за участие;
 • Спазване на посочените срокове;
 • Заплатена такса за участие;

Заплащане на такса за участие

Таксата се внася във ВСУ при подаване на документите или се превежда с платежно нареждане по сметка:

 • ТБ „Централна кооперативна банка“ АД
 • BIC: CECBBGSF
 • IBAN код: BG20CECB979010A3494100

Изрично в платежния документ се изписват: "Изпит по ..." и трите имена на кандидат-студента.


Предстоящи дати

Чужд език

 • 4, 11, 18 декември 2023 г.
 • 8, 15, 22, 29 януари 2024 г.
 • 5, 12, 19, 26 февруари 2024 г.
 • 5, 11, 18, 25 март 2024 г.
 • 1, 8, 15, 22, 29 април 2024 г.
 • 7, 13, 20, 27 май 2024 г.
 • 3, 10, 17, 24 юни 2024 г.
 • 1, 8, 15, 22, 29 юли 2024 г.
 • 5, 12, 19, 26 август 2024 г.
 • 2, 9, 16 септември 2024 г.


Тест по информатика

 • 4, 11, 18 декември 2023 г.
 • 8, 15, 22, 29 януари 2024 г.
 • 5, 12, 19, 26 февруари 2024 г.
 • 5, 11, 18, 25 март 2024 г.
 • 1, 8, 15, 22, 29 април 2024 г.
 • 7, 13, 20, 27 май 2024 г.
 • 3, 10, 17, 24 юни 2024 г.
 • 1, 8, 15, 22, 29 юли 2024 г.
 • 5, 12, 19, 26 август 2024 г.
 • 2, 9, 16 септември 2024 г.


Общ технически / Природонаучен тест

 • 4, 11, 18 декември 2023 г.
 • 8, 15, 22, 29 януари 2024 г.
 • 5, 12, 19, 26 февруари 2024 г.
 • 5, 11, 18, 25 март 2024 г.
 • 1, 8, 15, 22, 29 април 2024 г.
 • 7, 13, 20, 27 май 2024 г.
 • 3, 10, 17, 24 юни 2024 г.
 • 1, 8, 15, 22, 29 юли 2024 г.
 • 5, 12, 19, 26 август 2024 г.
 • 2, 9, 16 септември 2024 г.


Математика

 • 4, 11, 18 декември 2023 г.
 • 8, 15, 22, 29 януари 2024 г.
 • 5, 12, 19, 26 февруари 2024 г.
 • 5, 11, 18, 25 март 2024 г.
 • 1, 8, 15, 22, 29 април 2024 г.
 • 7, 13, 20, 27 май 2024 г.
 • 3, 10, 17, 24 юни 2024 г.
 • 1, 8, 15, 22, 29 юли 2024 г.
 • 5, 12, 19, 26 август 2024 г.
 • 2, 9, 16 септември 2024 г.


Есе на общественозначима тема

 • 4, 11, 18 декември 2023 г.
 • 8, 15, 22, 29 януари 2024 г.
 • 5, 12, 19, 26 февруари 2024 г.
 • 5, 11, 18, 25 март 2024 г.
 • 1, 8, 15, 22, 29 април 2024 г.
 • 7, 13, 20, 27 май 2024 г.
 • 3, 10, 17, 24 юни 2024 г.
 • 1, 8, 15, 22, 29 юли 2024 г.
 • 5, 12, 19, 26 август 2024 г.
 • 2, 9, 16 септември 2024 г.


Рисуване – перспектива на обемни и плоскостни елементи - За спец. ”Архитектура“

 • 4, 11, 18 декември 2023 г.
 • 8, 15, 22, 29 януари 2024 г.
 • 5, 12, 19, 26 февруари 2024 г.
 • 5, 11, 18, 25 март 2024 г.
 • 1, 8, 15, 22, 29 април 2024 г.
 • 7, 13, 20, 27 май 2024 г.
 • 3, 10, 17, 24 юни 2024 г.
 • 1, 8, 15, 22, 29 юли 2024 г.
 • 5, 12, 19, 26 август 2024 г.
 • 2, 9, 16 септември 2024 г.


Рисуване – цветна композиция - За спец. ”Архитектура“

 • 4, 11, 18 декември 2023 г.
 • 8, 15, 22, 29 януари 2024 г.
 • 5, 12, 19, 26 февруари 2024 г.
 • 5, 11, 18, 25 март 2024 г.
 • 1, 8, 15, 22, 29 април 2024 г.
 • 7, 13, 20, 27 май 2024 г.
 • 3, 10, 17, 24 юни 2024 г.
 • 1, 8, 15, 22, 29 юли 2024 г.
 • 5, 12, 19, 26 август 2024 г.
 • 2, 9, 16 септември 2024 г.


Рисуване – обемно-пространствена композиция - За спец. ”Архитектура“

 • 4, 11, 18 декември 2023 г.
 • 8, 15, 22, 29 януари 2024 г.
 • 5, 12, 19, 26 февруари 2024 г.
 • 5, 11, 18, 25 март 2024 г.
 • 1, 8, 15, 22, 29 април 2024 г.
 • 7, 13, 20, 27 май 2024 г.
 • 3, 10, 17, 24 юни 2024 г.
 • 1, 8, 15, 22, 29 юли 2024 г.
 • 5, 12, 19, 26 август 2024 г.
 • 2, 9, 16 септември 2024 г.


Портфолио за спец. „Графичен дизайн“

 • 4, 11, 18 декември 2023 г.
 • 8, 15, 22, 29 януари 2024 г.
 • 5, 12, 19, 26 февруари 2024 г.
 • 5, 11, 18, 25 март 2024 г.
 • 1, 8, 15, 22, 29 април 2024 г.
 • 7, 13, 20, 27 май 2024 г.
 • 3, 10, 17, 24 юни 2024 г.
 • 1, 8, 15, 22, 29 юли 2024 г.
 • 5, 12, 19, 26 август 2024 г.
 • 2, 9, 16 септември 2024 г.


Портфолио За специалност „Моден дизайн“ Събеседване“

 • 4, 11, 18 декември 2023 г.
 • 8, 15, 22, 29 януари 2024 г.
 • 5, 12, 19, 26 февруари 2024 г.
 • 5, 11, 18, 25 март 2024 г.
 • 1, 8, 15, 22, 29 април 2024 г.
 • 7, 13, 20, 27 май 2024 г.
 • 3, 10, 17, 24 юни 2024 г.
 • 1, 8, 15, 22, 29 юли 2024 г.
 • 5, 12, 19, 26 август 2024 г.
 • 2, 9, 16 септември 2024 г.


Портфолио за спец. „Интериорен дизайн“

 • 4, 11, 18 декември 2023 г.
 • 8, 15, 22, 29 януари 2024 г.
 • 5, 12, 19, 26 февруари 2024 г.
 • 5, 11, 18, 25 март 2024 г.
 • 1, 8, 15, 22, 29 април 2024 г.
 • 7, 13, 20, 27 май 2024 г.
 • 3, 10, 17, 24 юни 2024 г.
 • 1, 8, 15, 22, 29 юли 2024 г.
 • 5, 12, 19, 26 август 2024 г.
 • 2, 9, 16 септември 2024 г.


Портфолио За специалност „Хореография“ Практически изпит и събеседване

 • 4, 11, 18 декември 2023 г.
 • 8, 15, 22, 29 януари 2024 г.
 • 5, 12, 19, 26 февруари 2024 г.
 • 5, 11, 18, 25 март 2024 г.
 • 1, 8, 15, 22, 29 април 2024 г.
 • 7, 13, 20, 27 май 2024 г.
 • 3, 10, 17, 24 юни 2024 г.
 • 1, 8, 15, 22, 29 юли 2024 г.
 • 5, 12, 19, 26 август 2024 г.
 • 2, 9, 16 септември 2024 г.