Защо ВСУ
Бакалавър
и магистър
Магистър
Доктор
 

гр. Варна 9007, к.к. "Чайка", ул. "Янко Славчев" 84, тел. 052 355 106, email: priem@vfu.bg

Кандидатстудентски прием 2019-2020

Специалности за прием - летен семестър на учебната 2018/2019 г.

Прием в база Варна:


Професионално направление Прием Специалности, в които може да бъде продължено обучението
Професионално направление "Психология" По професионално направление Психология (Р, З) ENG
Професионално направление "Право" По специалност Специалност "Право" (Р, З)
Професионално направление "Администрация и управление" По професионално направление Бизнес администрация и мениджмънт (Д)
с профили:
Международен бизнес мениджмънт
(Р, З, Д)
Мениджмънт на туризма (Р, З, Д)
Мениджмънт на спорта (Д)

Публична администрация и мениджмънт (Д)
с профили:
Държавна и териториална администрация
Съдебна администрация
Професионално направление "Икономика"
По професионално направление Международни икономически отношения (Д)

Финанси и счетоводство (Д)

Професионално направление "Информатика и компютърни науки"
По професионално направление Информатика и компютърни науки
(Р, Д) ENG
Професионално направление "Архитектура, строителство и геодезия"
По специалност Специалност "Архитектура" (Р) ENG

Специалност "Дизайн" (Р, З) ENG
с профили:
Интериорен дизайн
Графичен дизайн

Специалност "Строителство на сгради и съоръжения" (Р, З) ENG
с профили:
Строителни конструкции
Транспортно строителство
Водоснабдяване и канализация

Специалност "Пожарна безопасност и защита на населението" (З) ENG

Професионално направление "Изобразително изкуство" По професионално направление Моден дизайн (Р, З)
Професионално направление "Музикално и танцово изкуство" По професионално направление
Хореография (Р, З)
с профили:
Български народни танци
Съвременен танцов театър

Професионално направление "Национална сигурност" По професионално направление
Защита на националната сигурност
(Р, З)


Международно право и сигурност на български и английски език (Р, З) ENG


Прием във Филиал Смолян:


Професионално направление Прием Специалности, в които може да бъде продължено обучението
Професионално направление "Администрация и управление" По професионално направление Бизнес администрация и мениджмънт (З)
Професионално направление "Архитектура, строителство и геодезия"
По специалност Специалност "Строителство на сгради и съоръжения" (З)
Професионално направление "Национална сигурност"
По професионално направление Защита на националната сигурност (З)