Защо ВСУ
Доктор
 

гр. Варна 9007, к.к. "Чайка", ул. "Янко Славчев" 84, тел. 052 355 106, email: priem@vfu.bg

Кандидатстудентски прием
Прием в база Варна за учебната 2023/2024 година:


ФАКУЛТЕТ "МЕЖДУНАРОДНА ИКОНОМИКА И АДМИНИСТРАЦИЯ"
Професионално направление "Администрация и управление"

Бизнес администрация и мениджмънт (редовно, задочно, дистанционно)

Публична администрация и мениджмънт (дистанционно)

Професионално направление "Икономика"

Международни икономически отношения (задочно, дистанционно)

Финанси и счетоводство (задочно, дистанционно)

Международен бизнес на английски език (редовно) ENG BI

Професионално направление "Информатика и компютърни науки"

Информатика и компютърни науки (редовно, дистанционно) BG. EN

ЮРИДИЧЕСКИ ФАКУЛТЕТ
Професионално направление "Право"

Право (редовно, задочно)

Професионално направление "Психология"

Психология (редовно, задочно)

Професионално направление "Национална сигурност"

Защита на националната сигурност (редовно, задочно)

Защита на националната сигурност (задочно) Организация и управление на националната сигурност - съвместно обучение с УниБИТ град София

Противодействие на престъпността и опазване на обществения ред (редовно, задочно)

АРХИТЕКТУРЕН ФАКУЛТЕТ
Професионално направление "Архитектура, строителство и геодезия"

Архитектура (редовно)

Интериорен дизайн (редовно, задочно)

Строителство на сгради и съоръжения (редовно, задочно)

Водоснабдяване и канализация (задочно)

Пожарна и аварийна безопасност (задочно)

Професионално направление "Изобразително изкуство"

Моден дизайн (редовно)

Графичен дизайн (редовно, задочно)

Професионално направление "Музикално и танцово изкуство"

Хореография - Български народни танци (редовно, задочно)

Хореография - Съвременен танцов театър (задочно)


Прием във Филиал Смолян:


Професионално направление Специалности, в които може да бъде продължено обучението
Професионално направление "Администрация и управление" Бизнес администрация и мениджмънт (задочно)
Професионално направление "Архитектура, строителство и геодезия"
Строителство на сгради и съоръжения (задочно)

Водоснабдяване и канализация (задочно)
Професионално направление "Национална сигурност"
Защита на националната сигурност (задочно)

Образователно-квалификационна степен "Бакалавър" и "Магистър" (след завършено средно образование)

Обучението се провежда на български език.

В означените специалности се предлага обучение и на чужд език, съответно:

ENG – възможност за провеждане на обучение на английски език

BI – Ексклузивна програма за обучение съвместно с BI Norwegian Business School, Норвегия, което завършва с 2 дипломи – от ВСУ и от BI NBS